Eva Pennekamp – Voorzitter

Aankomend schooljaar (2021-2022) zal ik de functie voorzitter vervullen voor de studievereniging Trias Loci. Ik zal dit jaar eindverantwoordelijke zijn voor het algemene beleid van Trias Loci. Ik leid hierbij het bestuur en ik stel onder andere agenda’s op voor vergaderingen. Daarnaast wil ik het netwerk van Trias Loci onderhouden en uitbreiden door te netwerken met zowel mensen binnen als buiten de opleiding. Tevens wil ik Trias Loci in positief licht zetten door veel opleiding gerelateerde activiteiten te organiseren voor de studenten. Ik kijk met vol vertrouwen uit naar aankomend bestuursjaar en de samenwerking met de andere bestuursleden!

Pien van Roekel – Secretaris

Aankomend studiejaar (2021-2022) zal ik de functie secretaris vervullen. Dit houdt in dat ik mij bezig hou met de social media van de vereniging (Facebook, LinkedIn en de website), het e-mail account en de ledenadministratie. Tevens zal ik de taken vervullen van de voorzitter wanneer dit nodig is. Ik hoop dat we de vereniging dit jaar (extern) nog beter op de kaart kunnen zetten. Ook hoop ik dat studenten enthousiast te kunnen maken om lid te worden en mee te doen aan de activiteiten. Ik verheug mij op een gezellig en leerzaam bestuursjaar en een goede samenwerking met de andere bestuursleden. 

Tess Moelard – Penningmeester

Aankomend schooljaar (2021-2022) zal ik de functie penningmeester op mij nemen waardoor het mijn taak is om de financiering te regelen. Hierbij zal ik mij vooral richten op administratieve taken, denk hierbij aan een begroting of het financiële plaatje tijdens excursies. Ik hoop komend jaar een goede balans te vinden tussen de inkomsten en uitgaven van de studievereniging. Daarnaast kijk ik ernaar uit om veel leerzame en leuke activiteiten te organiseren voor Trias Loci en er zo een leuk jaar van te maken!

Romee Huenestein – Commissaris Externe Zaken

Aankomend school jaar (2021-2022) zal ik bestuurslid zijn van Trias Loci. Binnen dit bestuur zal ik de functie Commissaris Externe Zaken op mij nemen. Dit houdt in dat ik de relaties met externe partijen zal onderhouden. Mijn doel is om nieuwe contacten te leggen met andere partijen om zo de stijgende lijn in de vereniging door te zetten. Ik verheug me op het nieuwe bestuursjaar en hoop mezelf goed te ontwikkelen binnen dit bestuursjaar.